Strona główna > Spółki > RCW > Relacja z debiutu
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Ruch Chorzów na NewConnect

 

4 grudnia na rynku NewConnect zadebiutował Ruch Chorzów – pierwszy polski klub sportowy notowany na rynku giełdowym. Ruch Chorzów to jeden z najstarszych i najbardziej zasłużonych klubów piłkarskich w Polsce - 14-krotny Mistrz Polski, 3-krotny zdobywca Pucharu Polski i 2-krotny ćwierćfinalista europejskich pucharów. Debiut Ruchu wywołał dawno niespotykane zainteresowanie mediów. W sali NewConnect, w której w dniu debiutu królował kolor niebieski, pojawiło się kilkanaście stacji telewizyjnych, kibice, piłkarze i inwestorzy spółki. Kurs otwarcia w dniu debiutu o ponad 30% wzrósł w stosunku do kursu po jakim akcje sprzedawane były w ofercie prywatnej (1,70 zł) i wyniósł 2,30 zł. Ruch Chorzów to 55. spółka debiutująca w tym roku i 79. notowana na rynku NewConnect.


- To dzień bardzo szczególny dla Giełdy, ponieważ po raz pierwszy w jej historii pojawia się na giełdzie klub sportowy,  jeden z najstarszych w Polsce i to klub reprezentujący naszą  ukochaną dyscyplinę sportową,  czyli piłkę nożną – powiedział Prezes Zarządu Giełdy Ludwik Sobolewski. - Dziś zaczynają się wielkie derby Ruchu Chorzów z rynkiem kapitałowym, oby trwały jak najdłużej i oby były zwycięskie dla obu stron – powiedział Prezes Giełdy.

- To dla nas bardzo wyjątkowy dzień – powiedziała Katarzyna Sobstyl - Prezes Zarządu Ruch Chorzów. - To podsumowanie całego roku ciężkiej pracy naszych pracowników. Cieszę się, że jest dziś z nami nasza młoda ekstraklasa, ci chłopcy są naszą przyszłością. Dziś imieniny Barbary – to dodatkowy powód do radości, że śląski klub, ze śląskimi tradycjami debiutuje w takim dniu.

Mariusz Klimek ,Członek Rady Nadzorczej  Ruchu Chorzów powiedział: Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że doszliśmy do tego etapu, że możemy debiutować na giełdzie. Naszym przykładem chcemy dać jasny przekaz wszystkim – piłka może być transparentna i czysta. Wierzę, że inne kluby pójdą naszym śladem i będziemy mieli w ekstraklasie wszystkie kluby, które będą spółkami publicznymi.

DSC_0615.JPG
Od lewej: Ludwik Sobolewski – Prezes GPW, Katarzyna Sobstyl  – Prezes Zarządu Ruch Chorzów z dyplomem „Spółka notowana na NewConnect”, Mariusz Klimek – Członek Rady Nadzorczej Ruch Chorzów ze statuetką ViVene.

DSC_0696.JPG

Spółka Ruch Chorzów

Historia klubu sięga 1920 r. Ruch Chorzów Sportowa S.A. została założona w 2004 r. Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie i zarządzanie klubem piłkarskim Ruch Chorzów. Podstawową działalnością spółki jest działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem. Statutowymi zadaniami spółki jest uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju.


Cena emisyjna
akcji serii G wyniosła 1 zł, cena emisyjna akcji serii H wyniosła 1,7 zł
Objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej i zostały objęte przez 2 dotychczasowych akcjonariuszy (przewodniczącego RN oraz członka RN) W sumie zostało przydzielonych 1 712 500 akcji serii G. Objęcie akcji serii H nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, przydzielonych zostało 1 064 516 akcji serii H. Akcje serii H objęte zostały przez 14 inwestorów.

Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii H: 1 809 677 zł
Emitent podwyższył kapitał zakładowy o wartość nominalną nowo wyemitowanych akcji, czyli o 1 064 516 zł. Pozostałą kwotę z emisji 745 161 zł pomniejszoną o koszty związane z prywatną emisją przeznaczono na kapitał zapasowy. Kwota zostanie wykorzystana na transfery piłkarskie.

Prognozy zysku netto (tys. zł) / nie poddane badaniu przez biegłego rewidenta:
• 2008 r.  zysk 234
• 2009 r. zysk 660
• 2010 r. zysk 1 560
• 2011 r. zysk 1 668
• 2012 r. zysk 1 740


Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: 
- 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, 
- 1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda.

Struktura Akcjonariatu Spółki:
W sumie Spółka posiada 29 akcjonariuszy, w tym:
• Mariusz Klimek (członek RN) – 4 666 000 akcji (serii A, B, C, D, F, G), które stanowią 46,27% głosów na WZ,
• Dariusz Smagorowicz (przewodniczący RN) – 2 332 647 akcji (serii A, E, F, G, H), które stanowią 23,13% głosów na WZ,
• Edward Podbioł – 1 000 000 akcji (serii D), które stanowią 9,92% głosów na WZ,
• pozostali akcjonariusze, w liczbie 26 – 2 085 369 akcji (A, B, C, D, E, F, H), które stanowią 20,68% głosów na WZ


Autoryzowany Doradca Spółki:  Secus Asset Management S.A.
 

Dodatkowe informacje:

Andrzej Szerszeń, tel. 22 537 72 03,
email: andrzej.szerszen@gpw.com.pl

Galeria zdjęć:

DSC_0843.JPG DSC_0696.JPG DSC_0780.JPG
DSC_0502.JPG DSC_0735.JPG DSC_0694.JPG
DSC_0495.JPG DSC_0615.JPG DSC_0687.JPG
DSC_0856.JPG DSC_0729.JPG
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH