Strona główna > Spółki > MER > Relacja z debiutu
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Relacja z debiutu spółki Mera Schody

20 września uroczyście zadebiutowała na rynku NewConnect spółka Mera Schody. Uroczystość odbyła się w Sali Notowań NewConnect w siedzibie Giełdy. Ze strony spółki w uroczystości uczestniczyli Adam Koneczny – Prezes Zarządu Mera Schody i Renata Bednarek – Członek Rady Nadzorczej Mera Schody.

Szóstą spółkę na rynku NewConnect przywitał Prezes Giełdy Ludwik Sobolewski. Prezes poinformował, że wartość obrotów na NewConnect od dnia uruchomienia rynku (30 sierpnia), to ponad 78 mln zł. Inwestorzy zawarli w tym czasie ponad 16 tysięcy transakcji. – Rynek jest coraz większy i  bogatszy i staje się coraz lepszą propozycją dla inwestorów - stwierdził Prezes Giełdy.
Prezes Sobolewski wręczył Prezesowi spółki Mera Schody symbole rynku - statuetkę rynku NewConnect oraz certyfikat „Spółka notowana na NewConnect”.
- Znajdą się na eksponowanym miejscu w gabinecie prezesa spółki - stwierdził szef spółki Mera Schody. Prezes dzisiejszego debiutanta zapewnił, że dołoży wszelkich starań by ocena jaką od dziś będą codziennie spółce wystawiać inwestorzy była jak najwyższa.
Następnie Prezes spółki Mera Schody przedstawił prezentację 2.81 MB na temat działalności i perspektyw rozwoju spółki.

Informacje o spółce
Spółka założona została pod nazwą Wielobranżowa Spółka Produkcyjno-Usługowa REMOTEKS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez osoby fizyczne aktem notarialnym z dnia 10.03.1989 r.
W dniu 30.03.2007 przekształcono Emitenta w spółkę akcyjną oraz zmieniono nazwę na REMOTEKS Spółka Akcyjna. W dniu 06.07.2007 zmieniono nazwę Spółki na Mera Schody Spółka Akcyjna.

Kapitał zakładowy Spółki według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców                              z dnia 07.08.2007 roku wynosi: 10.092.500 zł i dzieli się na: 
- 5.047.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A1
- 1.362.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A2
- 935.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
- 2.747.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C

Akcjonariusze, posiadający co najmniej 5% lub więcej akcji/głosów na WZA:
- Edward Traka 5.047.500 akcji stanowiących 50,01% kapitału i 66,68% głosów na WZ
- Absolute East West Master Fund Limited 2.456.000 akcji stanowiących 24,33% kapitału i 16,22% głosów na WZ
- Wrocławski Dom Maklerski S.A. 826.000 akcji stanowiących 8,18% kapitału i 5,46% głosów na WZ

Kapitalizacja Spółki:  50.462.500 zł (według ceny emisyjnej serii C wynoszącej 5 zł)
Kapitalizacja instrumentów wprowadzanych do obrotu 25.225.000 zł

Wynik finansowy netto Spółki w ostatnich okresach rachunkowych wynosił (w tys. zł):
01.01.2006 r. – 31.12.2006 r.   213.125,57
01.01.2005 r. – 31.12.2005 r.   475.963,33

Autoryzowany Doradca Spółki: CEE Capital Sp. z o.o.

Galeria zdjęć:

Adam Koneczny - Prezes Zarządu Mera Schody i Renata Bednarek - Członek Rady Nadzorczej Mera Schody. Prezes Giełdy - Ludwik Sobolewski, Adam Koneczny - Prezes Zarządu Mera Schody Adam Koneczny - Prezes Zarządu Mera Schody
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH