Strona główna > Spółki > ERS > Relacja z debiutu
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Pierwsze notowanie spółki Eurosystem na rynku NewConnect


23 maja 2011 roku na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Eurosystem. Jest to 63 debiut w tym roku oraz 244. spółka notowana na alternatywnym rynku akcji GPW.

O spółce:

Spółka specjalizuje się w pracach projektowych związanych z rozwojem telekomunikacji przewodowej, w tym projektowaniem linii telekomunikacyjnych miedzianych i światłowodowych. Emitent uczestniczy w budowie infrastruktury telekomunikacyjnej bezprzewodowej poprzez pozyskiwanie lokalizacji dla stacji bazowych, projektowanie wszystkich rodzajów stacji bazowych telefonii komórkowej, budowę zamkniętych obiektów oraz instalację na nich systemów antenowych.

Drugim obszarem działalności Emitenta jest geoinformatyka, gdzie nowoczesnymi metodami Spółka pozyskuje, gromadzi i przetwarza dane przestrzenne. W szczególności Emitent zajmuje się fotogrametrią cyfrową, skanowaniem laserowym, systemami informacji przestrzennej, modernizacją baz katastralnych oraz terenową weryfikacją informacji przestrzennych m.in. w ramach Europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej.

Spółka świadczy usługi geodezyjne i projektowe dla agencji rządowych, firm sektora państwowego i prywatnego oraz samorządów lokalnych. Emitent oferuje usługi z zakresu: skanowania laserowego 3D, fotogramet ortofotomap i trójwymiarowych modeli terenu, pomiary i opracowania GPS.

Galeria zdjęć:

1 2 3
4 5 6
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH