Strona główna > Spółki > AGL > Relacja z debiutu
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Pierwsze notowanie akcji spółki Agroliga Group PLC na rynku NewConnect


11 lutego 2011r. na parkiecie rynku NewConnect powitaliśmy spółkę Agroliga Group PLC. Jest to 21 debiut w tym roku oraz 205. spółka notowana na alternatywnym rynku akcji GPW.

Dzisiejszy debiutant to pierwsza ukraińska oraz czwarta zagraniczna spółka notowana na rynku NewConnect.

Kurs na otwarciu notowań w dniu debiutu wyniósł 116,00 zł i był o 43,2% wyższy od kursu odniesienia (81,00 zł).

Podczas debiutu odbyło się również przemówienie Pana Markijana Malskyj – Ambasadora Ukrainy w RP.

O spółce
Agroliga Group PLC (Emitent) jest spółką holdingową i nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność gospodarczą prowadzą wyłącznie spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta. Grupa prowadzi działalność produkcyjną na trzech obszarach: produkcja oleju, produkcja zbóż, produkcja mleka. Produkując olej i mleko, Grupa zmniejsza sezonowość uzyskiwanych przychodów. Trzy kierunki działalności prowadzone przez Grupę uzupełniają częściowo wzajemne procesy produkcji. Powoduje to zwiększenie efektywności produkcji i głębszy przerób poszczególnych towarów. Poszczególne kierunki produkcji czerpią korzyści z dostawy komponentów.


Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:

  • 256.300 akcji zwykłych imiennych „starej emisji” o wartości nominalnej 0,1 EURO każda,
  • 51.260 akcji zwykłych imiennych „nowej emisji” o wartości nominalnej 0,1 EURO.

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:

  • 256.300 akcji zwykłych imiennych „starej emisji” o wartości nominalnej 0,1 EURO każda,
  • 51.260 akcji zwykłych imiennych „nowej emisji” o wartości nominalnej 0,1 EURO.

Autoryzowany Doradca WDM Autoryzowany Doradca S.A.

animator Dom Maklerski BDM S.A.

Galeria zdjęć:

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH