Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB

Numer: 4/2009
Data sporządzenia: 22-09-2009

Spółka: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 4/2009 z dnia 21 września 2009 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 21 września 2009 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Pana Przemysława Leśniewskiego - przekazane na podstawie art. 69 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o następującej treści:
"Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniach 25-31 sierpnia 2009 r. na sesjach zwykłych rynku New Connect, dokonałem zbycia łącznie 150 330 szt. akcji spółki Index Copernicus International S.A. i w związku z tym zmniejszyłem swoje zaangażowanie poniżej 5%
ogólnej liczby głosów posiadanych w Index Copernicus International S.A.
Bezpośrednio przed dokonaniem powyższych transakcji posiadałem łącznie 389 058 szt. akcji, co odpowiadało 389 058 liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Index Copernicus International S.A. i stanowiło 5% kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. oraz 5% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.
W chwili obecnej posiadam 238 728 szt. akcji Index Copernicus International S.A., co odpowiada liczbie 238 728 głosów na Walnym Zgromadzeniu Index Copernicus International S.A. I stanowi 3,07% kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. oraz 3,07% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.""

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

22-09-2009 Andrzej Cudny Prezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH