Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB

Numer: 1/2009
Data sporządzenia: 02-02-2009

Spółka: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Temat: Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychh

Treść raportu:
Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wpłynęło do Spółki zawiadomienie o zbyciu w 2008 r., przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych, praw poboru akcji serii G Spółki, których wartość nie przekraczała równowartości kwoty 5 tys. EUR. Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem Członek Rady Nadzorczej Spółki w transakcjach sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect) zbył w dniach 9 - 11 grudnia 2008 r. łącznie 237.458 praw poboru akcji serii G Emitenta, w tym:

- w dniu 09.12.2008 r. 72 szt. praw poboru akcji serii G Emitenta po cenie 0,03 zł,
- w dniu 10.12.2008 r. 11.037 szt. praw poboru akcji serii G Emitenta po cenie 0,02 zł,
- w dniu 10.12.2008 r. 3.963 szt. praw poboru akcji serii G Emitenta po cenie 0,02 zł,
- w dniu 11.12.2008 r. 19.928 szt. praw poboru akcji serii G Emitenta po cenie 0,01 zł,
- w dniu 11.12.2008 r. 50.000 szt. praw poboru akcji serii G Emitenta po cenie 0,01 zł,
- w dniu 11.12.2008 r. 50.000 szt. praw poboru akcji serii G Emitenta po cenie 0,01 zł,
- w dniu 11.12.2008 r. 45.950 szt. praw poboru akcji serii G Emitenta po cenie 0,01 zł,
- w dniu 11.12.2008 r. 4.050 szt. praw poboru akcji serii G Emitenta po cenie 0,01 zł,
- w dniu 11.12.2008 r. 50.000 szt. praw poboru akcji serii G Emitenta po cenie 0,01 zł,
- w dniu 11.12.2008 r. 1.000 szt. praw poboru akcji serii G Emitenta po cenie 0,01 zł,
- w dniu 11.12.2008 r. 1.458 szt. praw poboru akcji serii G Emitenta po cenie 0,01 zł.

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.
Stefan Garus - Prezes Zarządu

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH