Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 75/2016
Data sporządzenia: 17-06-2016

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 17.06.2016 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 17.06.2016 r.

1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie - posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 40,20% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 40,20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 44,50% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 17.06.2016 r.

2. ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - posiadał 726.546 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 32,20 udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 32,20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 35,65% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 17.06.2016 r.

3. BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema (Malta) - posiadał 400.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 17,73% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 17,73% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 19,63% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 17.06.2016 r.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

17-06-2016 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
17-06-2016 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH