Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 70/2016
Data sporządzenia: 02-03-2016

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
BIOGENED S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 1 marca 2016 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka jako członka Rady Nadzorczej Spółki (dalej "Zawiadamiający") w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. t.j. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) oraz §2 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr 229, poz. 1950) zawiadomienie o dokonaniu w dniu 26 lutego 2016 r. przez podmiot blisko związany z osobą Zawiadamiającego "Med Investments Sp. z o.o." Sp. k. z siedzibą w Łodzi, z którego działalności Zawiadamiający czerpie zyski, transakcji na akcjach Spółki. Transakcja na akcjach została dokonana w Warszawie w dniu 26 lutego 2016 r. za pośrednictwem domu maklerskiego "Q Securities" S.A. z siedzibą w Warszawie i polegała na sprzedaży przez "Med Investments Sp. z o.o." Sp. k. 107.076 sztuk zwykłych akcji na okaziciela Spółki po cenie 15,65 złotych za 1 akcję, czyli sprzedaż nastąpiła za łączną cenę 1.675.739,40 złotych. Zawiadamiający podał, że transakcja sprzedaży akcji została zawarta poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

02-03-2016 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
02-03-2016 Dorota Skorupa Prokurent

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH