Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 69/2016
Data sporządzenia: 02-03-2016

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
BIOGENED S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 1 marca 2016 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka jako członka Rady Nadzorczej Spółki (dalej "Zawiadamiający") w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. t.j. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) oraz §2 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr 229, poz. 1950) zawiadomienie o zbyciu za pośrednictwem domu maklerskiego "Q Securities" S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie 619.470 sztuk zwykłych akcji na okaziciela "Biogened" S.A. Transakcje przedstawiały się następująco:
1) w dniu 26 lutego 2016 r. 183.655 sztuk akcji Spółki po cenie 15,75 złotych za 1 akcję, łącznie cena za sprzedane akcje wyniosła 2.892.566,20 złotych;
2) w dniu 26 lutego 2016 r. 35.815 sztuk akcji Spółki po cenie 15,75 złotych za 1 akcję, łącznie cena za sprzedane akcje wyniosła 564.086,25 złotych;
3) w dniu 26 lutego 2016 r. 400.000 sztuk akcji Spółki po cenie 15,75 złotych za 1 akcję, łącznie cena za sprzedane akcje wyniosła 6.300.000,00 złotych.
Pan Janusz Kruk podał, że wszystkie transakcje zbycia akcji zostały zawarte w Warszawie poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

02-03-2016 Dorota Skorupa Prokurent
02-03-2016 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH