Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


NewConnect Lead (Komunikat)

2012.12.21

 


Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 21 grudnia 2012 roku
(NewConnect)
 


Na podstawie uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, GPW dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, o których mowa w § 2 ww. uchwały.              

W wyniku weryfikacji do segmentu NewConnect Lead zakwalifikowane zostały akcje 13 emitentów.

Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do segmentu NewConnect Lead, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że zgodnie z § 7 ust. 1 uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy szczególne oznaczenie nazwy akcji emitentów w serwisach informacyjnych Giełdy   i na stronie www.newconnect.pl, wynikające z weryfikacji dokonanej    w dniu 21 grudnia 2012 r., nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 2 stycznia 2013 r. 


Załącznik Nr 1 do Komunikatu

 

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH