Strona główna > Spółki > FAQ
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

FAQ

pytania i odp dla spółek

1. Jakie są podstawowe założenia rynku NewConnect?

2. Czy małe spółki mogą liczyć na wsparcie firm doradczych w drodze na rynek NewConnect?

3. Jaka jest rola Autoryzowanych Doradców?

4. Gdzie można znaleźć listę Autoryzowanych Doradców?

5. Czy poza Autoryzowanym Doradcą emitent musi współpracować także z innymi podmiotami?

6. Czy funkcję Autoryzowanego Doradcy i Animatora Rynku może pełnić jedna firma inwestycyjna?

7. Czy emitent zawsze musi współpracować z Autoryzowanym Doradcą oraz Animatorem Rynku?

8. Czy na innych rynkach europejskich istnieją takie alternatywne platformy obrotu?

9. Czy na rynku NewConnect obowiązują zasady ładu korporacyjnego?

10. Czy spółki wprowadzone do obrotu w ASO będą musiały przygotowywać sprawozdania finansowe zgodniez Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)jak ma to miejsce na rynku regulowanym?

11. Jaka jest konstrukcja dokumentu informacyjnego?

12. Jakie spółki mogą poszukiwać kapitału na rynku NewConnect?

13. Czy rynek NewConnect może stanowić dla młodych przedsiębiorstw alternatywę wobec kredytów bankowych?

14. Czy małe rodzinne przedsiębiorstwa nie powinny bać się sprzedaży części swojego majątku i tym samym utraty kontroli nad firmą?

15. Jakie cele stawia GPW rynkowi NewConnect?

16. Jak wygląda wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w ASO?

17. Ile czasu potrzebuje GPW na wprowadzenie akcji do obrotu?

18. Jaka jest różnica między rynkiem regulowanym a nieregulowanym?

19. Jakie są inne, najistotniejsze z punktu widzenia młodej spółki, charakterystyczne cechy alternatywnego systemu?

20. Czy GPW wspiera merytorycznie przedsiębiorców w pozyskiwaniu wiedzy o rynku NewConnect oraz o działaniach, jakie spółka musi podjąć, aby wejść na rynek NewConnect?

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH