Strona główna > Spółki > Dobre Praktyki na Rynku NewConnect
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Dobre Praktyki na rynku NewConnect
Od 2009 roku na rynku NewConnect obowiązują zbiory „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” oraz „Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców NewConnect”.

Mając na względzie wzmocnienie standardów uczestników rynku, od 2010 r. zaczęły obowiązywać wymogi informacyjne dotyczące stosowania zasad. Zgodnie z nimi emitenci akcji notowanych na rynku NewConnect będą zobowiązani do publikacji, wraz z raportem rocznym, opisowego raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego. Zakres tego raportu zostanie określony przez GPW.

W stosunku do Autoryzowanych Doradców nałożony jest wymóg przedstawienia w corocznym sprawozdaniu z działalności informacji na temat stosowania zasad zawartych w Dobrych Praktykach AD.

Podnoszenie standardów postępowania spółek i Autoryzowanych Doradców NewConnect sprzyja rozwojowi tego rynku oraz stanowi narzędzie zwiększania efektywności całego rynku kapitałowego, co niewątpliwie zwiększa wartość spółek publicznych oraz jakość usług oferowanych przez Autoryzowanych Doradców. 

  Załącznik do Uchwały 293/2010 

  Uchwała 293/2010

  Załącznik Nr 1  - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Załącznik Nr 2 - Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców NewConnectSzukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH