Strona główna > Spółki > WBY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 10/2012
data dodania 2012-02-28 09:22:30
spółka Wealth Bay Spółka Akcyjna

Nabycie aktywów o istotnej wartości.

Zarząd spółki WEALTH BAY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport w sprawie nabycia istotnych aktywów, tj. aktywów finansowych w postaci 1.500.000 ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy ) akcji spółki RAJDY 4X4 S.A. z siedzibą Sulejówek k/ Warszawy, notowanej na rynku NewConnect.
Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym tj. 27 lutego 2012 roku na podstawie stosownych umów sprzedaży nabył pakiet 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy)akcji spółki RAJDY 4X4 S.A. za łączną cenę 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) tj. za cenę 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100) za każdą akcję.
Nabyte przez WEALTH BAY S.A. akcje spółki RAJDY 4X4 S.A. stanowią 46,5 % kapitału zakładowego spółki RAJDY 4X4 S.A. i uprawniają do 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki, co stanowi 46,5 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Nabycie akcji spółki RAJDY 4X4 S.A. stanowi nabycie aktywów o istotnej wartości, gdyż wartość tej transakcji wynosi w/w 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) tj. około 25,06 % wartości kapitałów własnych Emitenta.
Spółka RAJDY 4X4 S.A. prowadzi działalność polegającą na sprzedaży oraz montażu specjalistycznych akcesoriów i części do aut terenowych. W ramach swojej działalności spółka RAJDY 4X4 S.A. prowadzi salon sprzedaży specjalistycznych akcesoriów i części, posiadający bogaty asortyment, niezbędny do zaspokojenia wysokich wymagań klientów oraz serwis samochodowy, który zajmuje się dostosowywaniem pojazdów do warunków off-road, w szczególności poprzez instalację zakupionego przez klienta sprzętu, poza tym zapewnia fachową obsługę i naprawę samochodów terenowych. RAJDY 4X4 S.A. prowadzi również sprzedaż w/w akcesoriów przez Internet oraz założony przez nią portal internetowy (www.rajdy4x4.pl, sklep4x4.pl, giełda4x4.pl oraz forum4x4.pl), zrzeszający miłośników i sympatyków samochodów terenowych.

Podstaw prawna: §3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH