Strona główna > Spółki > WBY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 4/2012
data dodania 2012-01-11 16:07:06
spółka Wealth Bay Spółka Akcyjna

Informacja o opublikowaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia Emitenta o publicznej ofercie akcji serii D spółki Wealth Bay S.A. z zachowaniem PP

Zarząd Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o publikacji w dniu 11 stycznia 2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 7/2012 z dnia 11 stycznia 2012 roku, pozycja 401, ogłoszenia Emitenta o publicznej ofercie akcji serii D spółki Wealth Bay S.A. przeprowadzanej w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż informację o złożeniu wniosku o publikację wymienionego powyżej ogłoszenia wraz z treścią tego ogłoszenia, przekazał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku, natomiast harmonogram realizacji przez akcjonariuszy prawa poboru został przekazany raportem bieżącym nr 2/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku. Formularz zapisu na akcje serii D znajduje się na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie oraz został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 2/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH