Strona główna > Spółki > SNT > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 33/2012
data dodania 2012-10-22 08:48:12
spółka Synektik Spółka Akcyjna

Uzyskanie zatwierdzenia wniosku o dotację na Centrum Badawczo Rozwojowe

Zarząd Synektik S.A. informuje, że w dniu 22 października 2012 otrzymał informację, iż Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Gospodarki zatwierdziła wniosek Synektik S.A. w ramach konkursu projektów w trybie zamkniętym dla Poddziałania 4.5.2 "Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG). W ramach w/w Programu Operacyjnego ze 175 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu tylko 35 Beneficjentów uzyskało pozytywną decyzję.
Emitent otrzyma dofinansowanie na wyposażenie Centrum Badawczo Rozwojowego w zakresie opracowania wyrobów radiofarmaceutycznych. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 14.676.300 PLN, natomiast kwota dofinansowania projektu wynosi 7.338.150 PLN, tj. 50% kosztów kwalifikowanych. Środki z otrzymanego dofinansowania zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia techniczno-produkcyjnego, służącego do prowadzenia prac badawczo - rozwojowych nad nowymi produktami farmaceutycznymi. Centrum Badawczo Rozwojowego będzie mieścić się w Warszawie, a zakończenie inwestycji planowane jest do 31.12.2013. Emitent uzyskał już część niezbędnych zgód i pozwoleń celem uruchomienia procesu inwestycyjnego.
Emitent informuje, że poprzez spółkę zależną Iason Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji radiofarmaceutyków zlokalizowaną w Kielcach i jest jedynym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków.
Produkcja radiofarmaceutyków jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Synektik S.A. W czerwcu 2010 roku Synektik S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji związanej z uruchomieniem procesu wytwarzania i sprzedaży radiofarmaceutyków na bazie zakupionej licencji od firmy IASON GmbH - jednego z czołowych producentów w Europie oraz jednego z dwóch dostawców radiofarmaceutyków do Polski.
Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Synektik S.A za istotną, gdyż wartość kwoty dofinansowania przekracza 20% wartości kapitałów własnych Spółki. Jednocześnie otrzymane dofinansowanie pozwala zmniejszyć zaangażowanie finansowe Spółki związane z realizacją projektów farmaceutycznych a w wyniku pozytywnego zakończenia prac badawczo - rozwojowych przyczyni się w zwiększenia skali działalności i wpłynie na wyniki finansowe.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu
  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH