Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 45/2010
data dodania 2010-07-15 10:56:49
spółka Lug Spółka Akcyjna

Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd LUG S.A. informuje, że na podstawie uchwały nr 661/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lipca 2010 r., do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzone zostało 35.992.850 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł. Pełna treść uchwały w załączeniu.

Zarząd Emitenta niezwłocznie poinformuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w przedmiocie wyznaczenia pierwszego dnia notowań akcji serii C w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH