Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 44/2010
data dodania 2010-07-08 08:33:22
spółka Lug Spółka Akcyjna

Raport miesięczny Emitenta za czerwiec 2010r.

Zarząd LUG S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z bieżącej działalności Emitenta w czerwcu 2010 roku.

Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym:
Porównując przychody ze sprzedaży krajowej rok do roku, dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. w czerwcu 2010 roku była o 48,86% wyższa w stosunku do czerwca 2009 roku. Natomiast na rynkach zagranicznych dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w czerwcu 2010 roku uległa poprawie - już ósmy miesiąc z rzędu - odnotowując wzrost o 33,05% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Całkowite przychody ze sprzedaży w czerwcu 2010 roku wzrosły o 40,71% w stosunku do czerwca 2009 roku.
Struktura przychodów ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2010 roku ukształtowała się następująco: 49,76% - kraj, 50,24% - eksport, utrzymując jednocześnie zakładaną przez Emitenta docelową strukturę. Zamierzeniem Emitenta jest utrzymanie tego stanu, jednak będzie to w dużej mierze zależało również od tendencji rynkowych.

Zestawienie raportów bieżących opublikowanych w czerwcu 2010 roku:
02.06.2010 - RB 34/2010 - Temat: Wyjaśnienie dot. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
02.06.2010 - RB 35/2010 - Temat: Realizacja celów emisji;
09.06.2010 - RB 36/2010 - Temat: Raport miesięczny Emitenta za maj 2010r.;
17.06.2010 - RB 37/2010 - Temat: Wyjaśnienie biegłego rewidenta do Opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego;
22.06.2010 - RB 39/2010 - Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej;
24.06.2010 - RB 40/2010 - Temat: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. z dnia 23.03.2010r.;
30.06.2010 - RB 41/2010 - Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii C;
30.06.2010 - RB 42/2010 - Temat: Jednolity tekst Statutu spółki LUG S.A.

Zestawienie raportów okresowych opublikowanych w czerwcu 2010 roku:
17.06.2010 - RO-R 38/2010 - Temat: Sprostowane raporty roczne;

Realizacja celów emisji:
O przebiegu procesu realizacji celów emisyjnych sformułowanych w odniesieniu do emisji akcji serii C Zarząd Spółki informował w następujących raportach bieżących: RB 35/2010, RB 39/2010.

Kalendarz inwestora - lipiec 2010:
Połowa lipca 2010 - Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
Ust. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH