Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 43/2010
data dodania 2010-07-08 07:57:41
spółka Lug Spółka Akcyjna

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej

Zarząd LUG S.A. informuje, że w dniu 07.07.2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LUG Light Factory Sp. z o.o., podmiotu zależnego Emitenta, podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o 300 000 PLN, tj. z kwoty 25 100 000,00 PLN do kwoty 25 400 000,00 PLN. Wkład pieniężny na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej został wniesiony w całości przez LUG S.A., który posiada 100 % udziałów LUG Light Factory Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH