Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 42/2010
data dodania 2010-06-30 16:11:27
spółka Lug Spółka Akcyjna

Jednolity tekst Statutu spółki LUG S.A.

Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze niniejszym przedstawia jednolity tekst statutu Spółki zmienionego ze względu na podwyższenie kapitału zakładowego dokonane na mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z dnia 23 marca 2010 roku, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 28 czerwca 2010 roku, które wpłynęło do siedziby Emitenta w dniu 30 czerwca 2010r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2) litera b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH