Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 41/2010
data dodania 2010-06-30 16:08:28
spółka Lug Spółka Akcyjna

Rejestracja podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii C

Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze informuje, iż Spółka w dniu 30 czerwca 2010 roku otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 czerwca 2010 roku, na mocy którego dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz postanowień Statutu Spółki, dotyczących kapitału zakładowego LUG S.A.

Na mocy w/w postanowienia dokonano zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta oraz postanowień Statutu Spółki w zakresie § 5 ust. 1 lit. c). Przed rejestracją uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z dnia 23 marca 2010 roku, kapitał zakładowy Spółki w kwocie 1 439 714,00 zł dzielił się na 143 971 400 akcji zwykłych na okaziciela, w tym 108 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda oraz 35 971 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o 359 928,50 zł, tj. do kwoty 1 799 642,50 zł, i obecnie dzieli się na 179 964 250 akcji zwykłych na okaziciela, w tym 108 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda oraz 35 971 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda oraz 35 992 850 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Po zarejestrowaniu powyższych zmian ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi aktualnie 179 964 250.

W załączeniu pełna treść postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2010 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH