Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2016
data dodania 2016-01-14 12:25:48
spółka Lug Spółka Akcyjna

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2016

Zarząd LUG S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty kwartalne zostaną przekazane w następujących terminach:
Raport za IV kwartał 2015r. – 11 lutego 2016r.
Raport za I kwartał 2016 r. – 12 maja 2016r.
Raport za II kwartał 2016 r. – 11 sierpnia 2016r.
Raport za III kwartał 2016 r. – 9 listopada 2016r.

Emitent jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej LUG S.A., na podstawie §5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Jednocześnie spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych przekazywać będzie, wskazane we wspomnianym Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2015 zostaną przekazane w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH