Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 36/2010
data dodania 2010-06-09 15:48:54
spółka Lug Spółka Akcyjna

Raport miesięczny Emitenta za maj 2010r.

Zarząd LUG S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z bieżącej działalności Emitenta w maju 2010 roku.

Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym:
Porównując przychody ze sprzedaży krajowej rok do roku, dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. w maju 2010 roku była o 3,806% niższa w stosunku do maja 2009 roku. Natomiast na rynkach zagranicznych dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w maju 2010 roku uległa poprawie - już siódmy miesiąc z rzędu - odnotowując wzrost o 92,52% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Całkowite przychody ze sprzedaży w maju 2010 roku wzrosły o 30,38% w stosunku do maja 2009 roku.
Struktura przychodów ze sprzedaży w okresie styczeń-maj 2010 roku ukształtowała się następująco: 47,56% - kraj, 52,44% - eksport, utrzymując jednocześnie zakładaną przez Emitenta docelową strukturę. Zamierzeniem Emitenta jest utrzymanie tego stanu, jednak będzie to w dużej mierze zależało również od tendencji rynkowych.

Zestawienie raportów bieżących opublikowanych w maju 2010 roku:
05.05.2010 - RB 27/2010 - Temat: Jednolity tekst Statutu spółki LUG S.A.;
06.05.2010 - RB 28/2010 - Temat: Raport miesięczny Emitenta za kwiecień 2010r.;
27.05.2010 - RB 31/2010 - Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
28.05.2010 - RB 32/2010 - Temat: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej;
28.05.2010 - RB 33/2010 - Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii C Emitenta.

Zestawienie raportów okresowych opublikowanych w maju 2010 roku:
10.05.2010 - RO-K 29/2010 - Temat: Jednostkowy raport LUG S.A. za I kwartał 2010 roku;
10.05.2010 - RO-K 30/2010 - Temat: Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2010 roku.

Realizacja celów emisji:
W okresie objętym raportem nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. Niniejsze inwestycje zostały zakończone w 2008 roku. O przebiegu prac Zarząd Emitenta informował w następujących raportach bieżących: RB 17/2008, RB 20/2008, RB 25/2008, RB 28/2008, RB 29/2008.

Kalendarz inwestora - czerwiec 2010:
11.06.2010 - Prezentacja Emitenta podczas konferencji Wallstreet 2010 w Zakopanem;
23.06.2010 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A.

Podstawa prawna:
Ust. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH