Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 34/2010
data dodania 2010-06-02 11:04:16
spółka Lug Spółka Akcyjna

Wyjaśnienie dot. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Emitenta

W związku z ewentualnymi wątpliwościami dotyczącymi ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowanego 27 maja 2010 r. Zarząd LUG S.A. precyzuje:
- 7 czerwca 2010 r. jest dniem record date, o którym mowa w 406¹ § 1 KSH,
- okres od dnia 26 maja 2010 do 8 czerwca 2010 r. - to termin zgłaszania żądania przez osobę uprawnioną z akcji zdematerializowanych do wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406 ³ § 2 KSH,
- 23 czerwca 2010, godz. 12:00 - to termin, w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH