Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 33/2010
data dodania 2010-05-28 08:07:27
spółka Lug Spółka Akcyjna

Zakończenie subskrypcji akcji serii C Emitenta

Zarząd LUG S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii C i przydziale akcji:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 4 maja 2010 r., data zakończenia subskrypcji: 14 maja 2010 r.;

2) Data przydziału akcji: 27 maja 2010 r. - przydział akcji, na które złożono zapisy na podstawie praw poboru i zapisy dodatkowe;

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 35.992.850;

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach: stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła 93,5%;

5) Liczba akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 35.992.850;

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,15 zł

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
- 393 zapisy na podstawie praw poboru,
- 149 zapisy dodatkowe;

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
- 393 subskrybentów objęło akcje na podstawie praw poboru,
- 149 subskrybentów na podstawie zapisów dodatkowych;

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie akcji serii C nie uczestniczyli subemitenci;

10) Łączne całkowite koszty emisji Zarząd Spółki szacuje na nie więcej niż: 203.127,00 zł. Szacunkowe koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty wynoszą 18,3% poniesionych kosztów, szacunkowy koszt przygotowania dokumentu informacyjnego i wprowadzenia do obrotu wynosi 81,7%. Emitent nie ponosi kosztów związanych z promocją oferty ani wynagrodzeniem subemitentów.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH