Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 16/2015
data dodania 2015-06-02 15:03:42
spółka Lug Spółka Akcyjna

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd LUG S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zielonej Górze w nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2015 informuje o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pierwotnie wyznaczony termin na 25 czerwca 2015 roku ulega przesunięciu na dzień
29 czerwca 2015 roku.
Niniejsza zmiana podyktowana jest brakiem rejestracji Walnego Zgromadzenia w systemie Walnych Zgromadzeń Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w wymaganym terminie.
Porządek obrad, miejsce oraz godzina Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. pozostają bez zmian.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH