Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 11/2015
data dodania 2015-05-27 16:49:40
spółka Lug Spółka Akcyjna

Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą LUG S.A. propozycji Zarządu odnośnie proponowanego podziału zysku netto za 2014 rok

W nawiązaniu do raportu bieżącego 10/2015 Zarząd LUG S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Zielonej Górze informuje, że Rada Nadzorcza LUG S.A. podjęła uchwałę nr 9/05/2015 w sprawie akceptacji rekomendacji Zarządu Spółki, w której zaproponowano przeznaczenie całości zysku netto za 2014 rok na kapitał zapasowy Spółki.

Zgodnie z §23 ust. 2 Statutu Spółki powyższa propozycja Zarządu zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywany w alternatywnym systemie obrotu na ryku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH