Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 10/2015
data dodania 2015-05-26 14:01:38
spółka Lug Spółka Akcyjna

Rekomendacja Zarządu w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2014 rok

Zarząd LUG S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Zielonej Górze informuje o podjęciu uchwały nr 1/05/2015 w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2014 rok.

Zgodnie z powyższą uchwałą, Zarząd Emitenta uwzględniając prowadzony proces inwestycyjny Grupy Kapitałowej LUG S.A. zaproponował przeznaczenie całości zysku netto za 2014 rok na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd Emitenta uzasadnił dodatkowo swoją rekomendację brakiem zagrożeń dla sytuacji finansowej oraz działaniem w interesie akcjonariuszy LUG S.A.

Zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki powyższa propozycja Zarządu zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywany w alternatywnym systemie obrotu na ryku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH