Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 28/2010
data dodania 2010-05-06 14:05:05
spółka Lug Spółka Akcyjna

Raport miesięczny Emitenta za kwiecień 2010r.

Zarząd LUG S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z bieżącej działalności Emitenta w kwietniu 2010 roku.

Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym:
Porównując przychody ze sprzedaży krajowej rok do roku, dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. w kwietniu 2010 roku była o 7,16% wyższa w stosunku do kwietnia 2009 roku. Natomiast na rynkach zagranicznych dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w kwietniu 2010 roku uległa poprawie - już szósty miesiąc z rzędu - odnotowując wzrost o 86,33% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Całkowite przychody ze sprzedaży w kwietniu 2010 roku wzrosły o 36,14% w stosunku do kwietnia 2009 roku.
Struktura przychodów ze sprzedaży w okresie styczeń-kwiecień 2010 roku ukształtowała się następująco: 47,55% - kraj, 52,45% - eksport osiągając jednocześnie zakładaną przez Emitenta docelową strukturę. Zamierzeniem Emitenta jest utrzymanie tego stanu, jednak będzie to w dużej mierze zależało również od tendencji rynkowych.

Zestawienie raportów bieżących opublikowanych w kwietniu 2010 roku:
09.04.2010 - RB 19/2010 - Temat: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2009 rok;
12.04.2010 - RB 20/2010 - Temat: Raport miesięczny Emitenta za marzec 2010r.;
12.04.2010 - RB 21/2010 - Temat: Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji praw poboru;
12.04.2010 - RB 22/2010 - Temat: Treść ogłoszenia publikowanego w MSiG - emisja akcji serii C z zachowaniem prawa poboru;
12.04.2010 - RB 23/2010 - Temat: Zaktualizowane oświadczenie Emitenta w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego;
26.04.2010 - RB 24/2010 - Temat: Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie rejestracji akcji serii C.

Zestawienie raportów okresowych opublikowanych w kwietniu 2010 roku:
30.04.2010 - RO-R 25/2010 - Temat: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2009 rok;
30.04.2010 - RO-R 26/2010 - Temat: Jednostkowy raport roczny LUG S.A. za 2009 rok.

Realizacja celów emisji:
W okresie objętym raportem nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. Niniejsze inwestycje zostały zakończone w 2008 roku. O przebiegu prac Zarząd Emitenta informował
w następujących raportach bieżących: RB 17/2008, RB 20/2008, RB 25/2008, RB 28/2008, RB 29/2008.

Kalendarz inwestora - maj 2010:
04.05.2010 - otwarcie subskrypcji (pierwszy dzień zapisów na akcje serii C);
10.05.2010 - publikacja raportów okresowych: Jednostkowy raport LUG S.A. za I kwartał 2010r. oraz Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2010r.;
14.05.2010 - zamknięcie subskrypcji (ostatni dzień zapisów na akcje serii C);
27.05.2010 - przydział akcji serii C.

Podstawa prawna:
Ust. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH