Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2015
data dodania 2015-01-02 10:04:48
spółka Lug Spółka Akcyjna

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2015

Zarząd LUG S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w wyznaczonych poniżej terminach.
Raporty kwartalne zostaną przekazane w następujących terminach:
Raport za IV kwartał 2014r. - 12 lutego 2015r.
Raport za I kwartał 2015r. - 14 maja 2015r.
Raport za II kwartał 2015r. - 13 sierpnia 2015r.
Raport za III kwartał 2015r. - 12 listopada 2015r.
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2014 zostaną przekazane w dniu 20 maja 2015 r.
Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych przekazywać będzie, wskazane we wspomnianym Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH