Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 34/2014
data dodania 2014-11-04 16:36:58
spółka Lug Spółka Akcyjna

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego

Zarząd Spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 3 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie wyboru PFK Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego LUG S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2014.

PFK Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dokona również badania sprawozdania finansowego spółki w pełni zależnej od Emitenta - LUG Light
Factory Sp. z o.o., sporządzonego za rok obrotowy 2014.

PFK Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy
ul. Orzyckiej 6 lok. 1b jest wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 477.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH