Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 33/2014
data dodania 2014-10-31 14:39:49
spółka Lug Spółka Akcyjna

Jednolity tekst Statutu spółki LUG S.A.

Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Emitent”, „Spółka”) w związku z otrzymaniem
w dniu 31 października 2014 roku postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestracji i wpisu zmiany postanowień Statutu Spółki, niniejszym przedstawia jednolity tekst statutu Spółki zmienionego uchwałą nr 3 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LUG S.A. z dnia 25 sierpnia 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2) litera b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH