Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 31/2014
data dodania 2014-10-01 10:34:07
spółka Lug Spółka Akcyjna

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2014 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r., Zarząd LUG S.A. ("Emitent") informuje, że zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku. Decyzją Zarządu Emitenta data przekazania do publicznej wiadomości przedmiotowego raportu, pierwotnie określona na 6 listopada 2014 r., zostaje zmieniona na dzień 13 listopada 2014 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych
w 2014 roku wskazane w raporcie bieżącym EBI nr 1/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH