Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 51/2010
data dodania 2010-09-13 16:21:20
spółka Lug Spółka Akcyjna

Raport miesięczny Emitenta za sierpień 2010r.

Zarząd LUG S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z bieżącej działalności Emitenta w sierpniu 2010 roku.

Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym:
Porównując przychody ze sprzedaży krajowej rok do roku, dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. w sierpniu 2010 roku była o 35,72% wyższa w stosunku do sierpnia 2009 roku. Natomiast na rynkach zagranicznych dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w sierpniu 2010 roku uległa poprawie, odnotowując wzrost o 107,17% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Całkowite przychody ze sprzedaży w sierpniu 2010 roku wzrosły o 56,84% w stosunku do sierpnia 2009 roku.
Struktura przychodów ze sprzedaży w okresie styczeń-sierpień 2010 roku ukształtowała się następująco: 52,96% - kraj, 47,04% - eksport.

Zestawienie raportów bieżących opublikowanych w sierpniu 2010 roku:
11.08.2010 - RB 50/2010 - Temat: Raport miesięczny Emitenta za lipiec 2010r.;

Zestawienie raportów okresowych opublikowanych w sierpniu 2010 roku:
09.08.2010 - RB 47/2010 - Temat: Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2010 roku;
09.08.2010 - RB 48/2010 - Temat: Jednostkowy raport LUG S.A. za II kwartał 2010 roku;
11.08.2010 - RB 49/2010 - Temat: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Skonsolidowanym raporcie za II kwartał 2010 roku.

Realizacja celów emisji:
O przebiegu procesu realizacji celów emisyjnych sformułowanych w odniesieniu do emisji akcji serii C Zarząd Spółki informował w następujących raportach bieżących: RB 35/2010, RB 39/2010.

Kalendarz inwestora - wrzesień 2010:
Zarząd Emitenta nie przewiduje w okresie najbliższego miesiąca zdarzeń o charakterze planowanej komunikacji z inwestorami. Raport miesięczny za wrzesień zostanie opublikowany 14 październik 2010r.

Podstawa prawna:
Ust. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH