Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 50/2010
data dodania 2010-08-11 15:50:28
spółka Lug Spółka Akcyjna

Raport miesięczny Emitenta za lipiec 2010r.

Zarząd LUG S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z bieżącej działalności Emitenta w lipcu 2010 roku.

Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym:
Porównując przychody ze sprzedaży krajowej rok do roku, dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. w lipcu 2010 roku była o 3,38% wyższa w stosunku do lipca 2009 roku. Natomiast na rynkach zagranicznych dynamika sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w lipcu 2010 roku uległa poprawie, odnotowując wzrost o 15,19% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Całkowite przychody ze sprzedaży w lipcu 2010 roku wzrosły o 7,42% w stosunku do lipca 2009 roku.
Struktura przychodów ze sprzedaży w okresie styczeń-lipiec 2010 roku ukształtowała się następująco: 51,59% - kraj, 48,41% - eksport.

Zestawienie raportów bieżących opublikowanych w lipcu 2010 roku:
08.07.2010 - RB 43/2010 - Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej;
08.07.2010 - RB 44/2010 - Temat: Raport miesięczny Emitenta za czerwiec 2010r;
15.07.2010 - RB 45/2010 - Temat: Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect;
15.07.2010 - RB 46/2010 - Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii C;

Realizacja celów emisji:
O przebiegu procesu realizacji celów emisyjnych sformułowanych w odniesieniu do emisji akcji serii C Zarząd Spółki informował w następujących raportach bieżących: RB 35/2010, RB 39/2010.

Kalendarz inwestora - sierpień 2010:
Zarząd Emitenta nie przewiduje w okresie najbliższego miesiąca zdarzeń o charakterze planowanej komunikacji z inwestorami. Raport miesięczny za sierpień zostanie opublikowany 13 września 2010r.

Podstawa prawna:
Ust. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH