Strona główna > Spółki > JRH > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2017
data dodania 2017-01-13 17:10:04
spółka JR HOLDING Spółka Akcyjna

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Zarząd JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie(„Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach:
- jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2016 r. - w dniu 14 lutego 2017 r.,
- jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 r. - w dniu 14 maja 2017 r.,
- jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2017 r. - w dniu 13 sierpnia 2017 r.,
- jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2017 r. - w dniu 13 listopada 2017 r.,

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2016 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2017 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • January Ciszewski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH