Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 49/2009
data dodania 2009-12-21 14:24:27
spółka IDH Spółka Akcyjna

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), podaje do wiadomości, że działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 grudnia 2009 roku zawarł, w dniu 21 grudnia 2009 roku, umowę z Global Audit Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącą przeprowadzenia przez Global Audit Partner Sp. z o.o. badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
Global Audit Partner Sp. z o.o. jest wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3106.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Cudny - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH