Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 48/2009
data dodania 2009-12-02 11:42:50
spółka IDH Spółka Akcyjna

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki Index Copernicus International S.A.

Zarząd Spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki odbytym w dniu 1 grudnia 2009 roku powołano do Rady Nadzorczej Spółki następujących członków:

- Panią Benitę Jakubowską-Antonowicz
- Pana Macieja Górskiego

Zarząd informuje, iż pełny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Pan Marek Jakubczyk
- Pan Tomasz Sadowski
- Pan Krzysztof Laskowski
- Pani Benita Jakubowska-Antonowicz
- Pan Maciej Górski

Podstawa prawna: § 3 ust 2 pkt 11 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Cudny - Prezes Zarządu


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Cudny - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH