Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 44/2009
data dodania 2009-11-19 14:58:12
spółka IDH Spółka Akcyjna

Podpisanie Listu intencyjnego z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku

Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 listopada 2009 r. Emitent otrzymał podpisany przez drugą stronę List intencyjny dotyczący wspólnej realizacji projektu pn. "Wdrożenie w UMB zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania, systemu zarządzania jakością w nauce oraz wzmocnienie potencjału kadry kierowniczej Uczelni" (Projekt) pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku (UMwB) a Emitentem (zwanymi łącznie Stronami) datowany na dzień 5 listopada 2009 r. Projekt będzie realizowany do 2015 roku. Jego szacunkowa wartość wynosi 2,7 mln zł. Projekt ma być realizowany przy założeniu finansowania ze środków Unii Europejskiej. Strony potwierdziły wolę zawarcia umowy partnerskiej w celu ubiegania się o dofinansowanie dalszego wspólnego realizowania Projektu. Umowa określi szczegóły współpracy pomiędzy Emitentem a UMwB w tym zakresie. Podpisanie Listu intencyjnego, a następnie realizacja Projektu jest elementem strategii Emitenta, jakim jest "Index Copernicus International partnerem w zarządzaniu nauką".

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Cudny - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH