Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 42/2009
data dodania 2009-11-13 10:39:28
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent, ICI) informuje, że w dniu 13 listopada 2009 r. otrzymał podpisaną przez drugą stronę, tj. NOVARTIS Poland Sp. z o.o. umowę na sponsorowanie konferencji naukowej pt.: "Rola biopsji protokolarnych we wczesnej diagnostyce patologii przeszczepu". Wartość kontraktu opiewa na kwotę blisko 244.850 zł netto.
Konferencja zaplanowana i organizowana przez ICI odbędzie się w dniach 20 - 21 listopada 2009 roku w Józefowie koło Warszawy, kierowana jest do lekarzy transplantologów. Tematem przewodnim spotkania organizowanego przez ICI jest "Rola biopsji protokolarnych we wczesnej diagnostyce patologii przeszczepu". Podczas konferencji uwzględnione zostaną prace naukowe prezentowane podczas tegorocznych międzynarodowych kongresów naukowych: ATC, ESOT, ILTS oraz ISHLT.
ICI przeprowadzi również cykl szkoleń pokonferencyjnych, które mają na celu przedstawienie środowisku medycznemu aktualny stan wiedzy światowej z zakresu transplantologii klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem roli biopsji protokolarnych we wczesnej diagnostyce patologii przeszczepu. Przedmiotowa umowa gwarantuje firmie NOVARTIS Poland Sp. z o.o. status wyłącznego sponsora.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Cudny - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH