Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 41/2009
data dodania 2009-11-10 17:14:21
spółka IDH Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 10.11.2009 r.

W nawiązaniu do raportu nr 33/2009 Zarząd spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 10 listopada 2009 r. nie stawił się żaden z akcjonariuszy Spółki. Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odbyło się i żadne uchwały nie zostały powzięte.

Spółka przypomina, że w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (Dniem Rejestracji jest 16 dzień przed datą Walnego Zgromadzenia) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Cudny - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH