Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 40/2009
data dodania 2009-11-10 14:50:04
spółka IDH Spółka Akcyjna

Wypowiedzenie umowy Autoryzowanego Doradcy

Zarząd spółki Index Copernicus International S.A. ("ICI" albo "Spółka") informuje, że z dniem 9 listopada 2009 r., zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu, złożył wypowiedzenie umowy z dnia 29 lutego 2009 o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy, zawartej między Index Copernicus International S.A. a IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o.("IPO) Umowa reguluje zakres wypełniania obowiązków informacyjnych. Termin wypowiedzenia umowy upływa z dniem 9 grudnia 2009 r.

Podstawą do wypowiedzenia jest

(1) podjecie przez zarząd ICI decyzji o analizie wszystkich relacji strategicznych Spółki z doradcami zewnętrznymi

(2) wygaśnięcie obowiązku współdziałania z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Cudny - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH