Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 8/2015
data dodania 2015-07-01 16:54:54
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Zmiany w organach Spółki

Zarząd Grupy Trinity Spółka Akcyjna (dalej również "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. (dalej również "ZWZ") dokonało zmian w organach Spółki.

Z funkcji Prezesa odwołany został Pan Radosław Tadajewski. Na funkcję Prezesa powołany został dotychczasowy Wiceprezes Spółki Pan Michał Waluga.

Z Rady Nadzorczej odwołani zostali: Pan Jarosław Dominiak, Pan Tomasz Czeszejko-Sochacki, Pan Andrzej Jasieniecki.

Do Rady Nadzorczej powołani zostali: na Wiceprzewodniczącego Pan Radosław Tadajewski oraz na członków RN Pan Szymon Janiak i Pan Donat Raczkowski.

Treść uchwał przytoczonego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego EBI nr 7/2015


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH