Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 5/2015
data dodania 2015-06-03 13:40:27
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Ogłoszenie Zarządu
Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r.

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 11-12, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2015 roku o godzinie 12.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w "Kancelaria Notarialna Notariuszy Moniki Barczuk, Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c." we Wrocławiu, Rynek 7.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH