Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 15/2013
data dodania 2013-07-10 22:25:40
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej

Zarząd Grupy Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że 9 lipca 2013 roku Grupa Trinity S.A. zawarła umowę inwestycyjną ze spółką Syneria Poland sp. z o.o. oraz jej udziałowcami, na mocy której Emitent zobowiązał się do objęcia w spółce, za kwotę nie większą niż 1 mln zł, 450 nowo emitowanych udziałów, które po podwyższeniu kapitału zakładowego będą stanowić 90% jego wartości.

Spółka Syneria Poland sp. z o.o. rozpoczyna działalność na rynku produkcji oraz sprzedaży wyrobów wykonanych z metali oraz kamieni szlachetnych. Planowane rozpoczęcie sprzedaży produktu przez spółkę datowane jest na początek 2014 roku. Inwestycja Grupy Trinity S.A. wpisuje się w przyjętą strategię inwestowania w podmioty o atrakcyjnej relacji oczekiwanej stopy zwrotu do ponoszonego ryzyka i ma na celu zwiększenie posiadanej ekspozycji Emitenta na rynku metali szlachetnych.

Na mocy zawartej umowy Emitent zobowiązał się zainwestować w spółkę kwotę nie większą niż 1 mln zł, pod warunkiem otrzymania przez Syneria Poland sp. z o.o. finansowania dłużnego pozyskanego z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Pozyskanie finansowania dłużnego z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji jest warunkiem wejścia w życie umowy inwestycyjnej.

Załącznik nr 3 § 3 ust. 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH