Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 14/2013
data dodania 2013-07-10 22:17:17
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej

Zarząd Grupy Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że 9 lipca 2013 roku Grupa Trinity S.A. zawarła umowę inwestycyjną ze spółką Solino sp. z o.o. oraz jej udziałowcami, na mocy której Emitent zobowiązał się do objęcia w spółce, za kwotę nie większą niż 950 000 zł, 50 nowo emitowanych udziałów, które po podwyższeniu kapitału zakładowego będą stanowić jedną trzecią jego wartości.

Spółka Solino sp. z o.o. rozpoczyna działalność jako producent innowacyjnych elementów konstrukcyjnych wytwarzanych z materiału PVC. Planowane rozpoczęcie produkcji datowane jest na przełom trzeciego i czwartego kwartału 2013 roku. Rozpoczęcie sprzedaży produktu przez spółkę planowane jest z kolei na początek 2014 roku. Przyjęty model biznesowy spółki zakłada sprzedaż produktu w segmencie B2B.

Inwestycja Grupy Trinity S.A. ma na celu akcelerację rozwoju Solino sp. z o.o. i osiągnięcie przez nią w perspektywie 5-7 lat istotnej pozycji na rynku materiałów konstrukcyjnych wytwarzanych z PVC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poza wsparciem kapitałowym Emitent zamierza również aktywnie uczestniczyć w wyznaczaniu strategicznych ścieżek rozwoju oraz prowadzeniu przez Solino ekspansji produktowej na rynkach zagranicznych.

Analizy przeprowadzone przed inwestycją wskazują na występującą niszę rynkową, co w połączeniu z możliwą do wypracowania marżą powinno przełożyć się na osiągnięcie przez Solino rentowności operacyjnej na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2014 roku. Na mocy zawartej umowy Emitent zobowiązał się zainwestować w spółkę kwotę nie większą niż 950 tys. zł, pod warunkiem otrzymania przez Solino sp. z o.o. finansowania dłużnego pozyskanego z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

Pozyskanie finansowania dłużnego z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji jest warunkiem wejścia w życie umowy inwestycyjnej. Podpisana umowa jest realizacją przyjętej strategii inwestycyjnej Grupy Trinity S.A., która poprzez konserwatywną analizę podmiotów z rynku niepublicznego wybiera spółki o jak najkorzystniejszym współczynniku ryzyka do oczekiwanej stopy zwrotu, dzięki czemu sukcesywnie rozwija swój portfel inwestycyjny o kolejne podmioty.

Załącznik nr 3 § 3 ust. 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH