Strona główna > Spółki > GRP > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 6/2012
data dodania 2012-05-22 15:40:49
spółka Graphic Spółka Akcyjna

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd GRAPHIC S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dn. 22 maja 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta, w związku ze złożoną ze skutkiem na dzień 16 maja 2012 r. rezygnacją z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki Pana Marcina Sadowskiego (Raport bieżący EBI Nr 5/2012 z dnia 17 maja 2012 r.), na podstawie § 15 ust. 3 statutu Spółki podjęła uchwałę nr 2/2012 w sprawie powołania (dokooptowania) do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Adriana Machura.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH