Strona główna > Spółki > GRM > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 9/2014
data dodania 2014-07-01 19:45:08
spółka Grempco Spółka Akcyjna

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 25 czerwca 2014 r


Zarząd GREMPCO S.A. (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 25 czerwca 2014 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 2.209.500

Akcjonariusz: Roman Jędrzejewski
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 1.600.000
Udział w liczbie głosów na ZWZA – 72,41%
Udział w ogólnej liczbie głosów – 6,30%

Akcjonariusz: Mariusz Jędrzejewski
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 609.500
Udział w liczbie głosów na ZWZA – 27,59%
Udział w ogólnej liczbie głosów – 2,40%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % oraz §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH