Strona główna > Spółki > GRM > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 11/2011
data dodania 2011-06-16 17:45:11
spółka Grempco Spółka Akcyjna

Zobowiązanie się GREMPCO S.A. do udzielenia poręczeniaZarząd spółki GREMPCO S.A. ("Emitent") informuje, że na podstawie zawartej w dniu 15 czerwca 2011 roku umowy ze spółką CIAT Sp. z o.o., Emitent zobowiązał się do poręczenia całości zobowiązań CIAT Sp. z o.o. wynikających z tytułu emisji obligacji serii A oraz B, w szczególności zobowiązań w wysokości łącznej wartości nominalnej oraz odsetek z tytułu emitowanych obligacji serii A i B, w przypadku gdyby CIAT Sp. z o.o. zobowiązania nie wykonał. Maksymalna możliwa wartość poręczenia, liczona jako łączna wartość nominalna oraz odsetek emitowanych obligacji serii A i B, przy założeniu objęcia wszystkich emitowanych obligacji serii A i B, wynosi 2.423.300,00 zł.Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH