Strona główna > Spółki > GRM > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 10/2011
data dodania 2011-06-16 17:34:03
spółka Grempco Spółka Akcyjna

Emisja obligacji przez spółkę portfelową GREMPCO S.A.Zarząd Spółki GREMPCO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 czerwca 2011 r. otrzymał od CIAT Sp. z o.o., informację o podjęciu przez tą spółkę w dniu 15 czerwca 2011 r. następujących uchwał:

1) Uchwały Zarządu CIAT Sp. z o.o. Nr 01/06/2011 w sprawie emisji obligacji serii A,

2) Uchwały Zarządu CIAT Sp. z o.o. Nr 02/06/2011 w sprawie emisji obligacji serii B.

Uchwała Nr 01/06/2011 w sprawie emisji obligacji serii A, upoważnia CIAT Sp. z o.o. do wyemitowania nie więcej niż 100 szt. obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.000.000 zł. Minimalna liczba obligacji, których subskrybowanie jest wymagalne do dojścia emisji do skutku ("Próg emisji") wynosi 50 obligacji serii A. Zgodnie z treścią Uchwały Nr 01/06/2011, obligacje serii A będą obligacjami jednorocznymi, odsetkowymi, na okaziciela, w formie zdematerializowanej, z terminem wykupu 30 czerwca 2012 roku, będą emitowane jako obligacje zabezpieczone, zbywalne bez ograniczeń. Emisja obligacji serii A zostanie dokonana w trybie oferty prywatnej, poprzez oferty kierowane przez Zarząd CIAT Sp. z o.o. do nie więcej niż 99 inwestorów. Posiadaczom obligacji serii A będzie wypłacany kupon w wysokości 14,11% w skali roku.

Uchwała Nr 02/06/2011 w sprawie emisji obligacji serii B, upoważnia CIAT Sp. z o.o. do wyemitowania nie więcej niż 100 szt. obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.000.000 zł. Minimalna liczba obligacji, których subskrybowanie jest wymagalne do dojścia emisji do skutku ("Próg emisji") wynosi 50 obligacji serii B. Zgodnie z treścią Uchwały Nr 02/06/2011, obligacje serii B będą obligacjami dwuletnimi, odsetkowymi, na okaziciela, w formie zdematerializowanej, z terminem wykupu 30 czerwca 2013 roku, będą emitowane jako obligacje zabezpieczone, zbywalne bez ograniczeń. Emisja obligacji serii B zostanie dokonana w trybie oferty prywatnej, poprzez oferty kierowane przez Zarząd CIAT Sp. z o.o. do nie więcej niż 99 inwestorów. Posiadaczom obligacji serii B będzie wypłacany kupon w wysokości 14,11% w skali roku.

GREMPCO S.A. uznała otrzymaną informację za istotną z uwagi na:

1) Posiadanie 100% udziałów w CIAT Sp. z o.o. oraz

2) W związku ze znaczącą wartością nominalną emitowanych obligacji serii A i B.


Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarząd
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH