Strona główna > Spółki > ETR > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 27/2014
data dodania 2014-04-04 16:06:52
spółka Equitier Spółka Akcyjna

Nabycie spółki EQUITIER PARTNERS Sp. z o. o.

Zarząd EQUITIER S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2014 roku Spółka nabyła 199 udziałów EQUITIER PARTNERS Sp. z o. o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 9.950,00 zł. Po ww. transakcji EQUITIER S.A. posiada 100% udziałów w ww. spółce.

EQUITIER PARTNERS Sp. z o. o. tworzy ogólnopolską sieć partnerów świadczących usługi doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych.

Nabycie EQUITIER PARTNERS Sp. z o. o. jest zgodne ze strategią EQUITIER S.A. opublikowaną przez Zarząd raportem bieżącym nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku, zgodnie z którą EQUITIER jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych. Firmy tworzące grupę EQUITIER S.A. świadczą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH